Olympíjska návšteva - Jakub Grigar

Navštívil nás aj náš olympionik, ktorý si z Ria priniesol veľa skúseností, krásne zážitky a vynikajúce 5. miesto v disciplíne K1.