Sestry Bacmaňákové u nás

16.11.2016 Nás svojou návštevou poctili sestry Bacmaňákové, ktoré prišli predstaviť novo-pokrstený album.