MDŽ v Mikuláši

Na MDŽ nás prišla pozvať Sonička Višňovská s odelenia marketingu na Mú v LM.