Martin Harich

Lipták Martin Harich nás navštívil a doniesol dobrú náladu