Kristián Dufinec

Mimoriadnu radosť nám urobil Kristián Dufinec, ktorý nás svojou návštevou poctil 3-tieho októbra :)