Reklama a služby

  • je súkromné nezávislé regionálne rádio
  • je najefektívnejšie médium Liptova, pretože osloví za najmenšiu investíciu najviac ľudí
  • je najpohotovejšie a najflexibilnejšie médium lebo reaguje na potreby klienta okamžite
  • je najinteraktívnejšie komunikujúce médium
 

Vernosť poslucháča "svojmu rádiu" je obrovská. ....Rádio Liptov ...na Liptove držíme spolu...

Reklamné produkty:

Spotová kampaň - dĺžka podľa dohody s klientom. V spote môžu by použité viaceré hlasy a efekty, hudba podľa výberu klienta. Maximálna dĺžka 59 sekúnd. Cena podľa jednotlivých časových pásiem.

Čas: 00:20 a 00:50

Reklamný oznam - je čítaný vždy jedným hlasom a je v ňom použitá štandardná podkladová hudba. Dĺžka reklamného oznamu je maximálne 30 sek.

Čas: 00:20 a 00:50

Sponzorský odkaz - klient má možnosť sponzorsky si zakúpiť reláciu alebo rubriku. Sponzorský odkaz je spracovaný formou čítaného textu s venovaním a menom sponzora:  / počasie, časové znamenie, dopravný servis, rubrika/. Klient bude mať možnosť ovplyvniť tému rubriky alebo relácie.Skvelý produkt ktorým sa buduje značka kvality.

Čas: 00:17 a 00:43

Reklamný rozhovor - klient má možnosť zakúpiť si reklamný rozhovor. Je to zaujímavá forma prezentácie klienta alebo firmy, produktu, filozofie...  Prostredníctvom rozhovoru podáva objednávateľ poslucháčovi väčšie množstvo informácií.

Čas: 00:25 a 00:32 a 00:00:39

Web - klient má možnosť propagácie aj na stránkach L-rádia. Zaručuje  klientovi čo najširšiu paletu možností, ako sa zviditeľnit a upozornit na seba poslucháèov - potencionálnych klientov.

Cenník odvysielania reklamy a inzercie
(rozdelenie časových pásiem - dĺžka 30s)

Časové pásmoReklamný spot (30”)Inzercia – čítaný oznam
06.00 – 09.59 hod.20 €13 €
10.00 – 13.59 hod.17 €13 €
14.00 – 17.59 hod.20 €13 €
18.00 – 21.59 hod.13 €10 €
22.00 – 05.59 hod.9 €7 €

Výroba:

Výroba  inzercie, sponzorského odkazu: 30 €

Výroba spotu/ podľa náročnosti/: od 60 do 150 €

Sponzoring:

Sponzorstvo modulu (3 min.)- Rubrika : 25 €

Sponzorstvo súťaže – odvysielanie  45  €

Sponzorstvo celej vysielacej hodiny: 70 €

Rozhovory:

Rozhovor s hosťom priamo v interiéri Rádia Liptov- vysielacom štúdiu: 50 €

Rozhovor s hosťom v exteriéri: odvysielanie 70 €

ŠPECIÁLNE REKLAMNÉ BALÍKY

Cenovo veľmi výhodne zoskupené balíky reklamných spotov, pri ktorých klient automaticky získava zľavu z celkovej ceny konkrétneho balíka.

BONUS

Čiastka, ktorú klient automaticky získava za množstvo zakúpenej alebo predplatenej reklamy a služieb v bežnom kalendárnom roku a môže ju využiť na nákup ľubovoľných mediálnych produktov a služieb.

CENY V CENNÍKU SÚ INFORMATÍVNEHO CHARAKTERU

Mgr. Silvia PEKÁROVÁ +421 905 166 113