Laser Aréna - Zuzka II.

Aj ďalším výhercom poukážky pre 12 osôb sa stala poslucháčka Zuzka. Tentokrát Zuzka Vrbková. A takto sa v aréne zabávali

Gratulujeme!