Pravidlá súťaží!

1. Výherca sa do súťaže, môže zapojiť iba raz v priebehu 30tich po sebe nasledujúcich dňoch.

2. Výherca je povinný prevziať si svoju výhru osobne v Rádiu Liptov a výhru podpísať.

3. Výherca je povinný prevziať si výhru do 30 kalendárnych dní od jej získania, v opačnom prípade cena prepadá.

4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zrušenie súťaže a ceny.